ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 2014-15

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Β” ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αρχαία Ελληνικά, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

από ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

rhtorika-keimena-exof-212x300

Ανακοινώθηκε σήμερα στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας της Ομάδας Μαθημάτων Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου το οποίο για το σχολικό έτος 2014-15 διαμορφώνεται ως εξής:

Α. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ: Λυσία Υπερ Μαντιθέου. Θα διδάσκεται επί μία (1) ώρα την εβδομάδα βάσει του διδακτικού εγχειριδίου «Ρητορικά Κείμενα Β΄ Λυκείου» των Κ. Δάλκου, Χ. Δάλκου, Γ. Μανουσόπουλου κ.ά.

Από το σχολικό βιβλίο θα διδαχθούν:

α) Εισαγωγή: 1. Η ρητορική στην Αρχαία Ελλάδα: Α΄.Η φυσική ρητορεία· Β΄. Η γέννηση της συστηματικής ρητορείας·

Γ΄. Ρητορεία και σοφιστική· Ε΄. Τα είδη του αττικού ρητορικού λόγου· και ΣΤ΄. Τα μέρη του ρητορικού λόγου.

2. Ο Βίος του Λυσία· Tο έργο του Λυσία· και Η αξία του έργου. 3. Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου. Εισαγωγή

β) Κείμενο: Λυσία, Υπέρ Μαντιθέου

Ο λόγος θα διδαχθεί ολόκληρος επί μία (1) ώρα την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους,

με ρυθμό 8−10 στίχων ανά διδακτική ώρα. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του κειμένου θα διατε−

θεί χρόνος για τη συνολική θεώρηση του λόγου, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους στο πλαίσιο διαθεματικών

δραστηριοτήτων (τύπου project) μπορεί να εκπονηθούν και να παρουσιασθούν στην τάξη σχετικές εργασίες,

ατομικές ή ομαδικές, ή να υλοποιηθούν σχετικές δραστηριότητες.

Β. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΘΕΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ): Θα διδάσκεται επί δύο (2) ώρες την εβδομάδα.

Θα διδαχθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους περίπου είκοσι (20) έως είκοσι πέντε (25) θέματα

εκτάσεως δέκα (10) έως δώδεκα (12) περίπου στίχων στερεοτύπου εκδόσεως από κείμενα της αττικής δια−

λέκτου. Τα επιλεγόμενα κείμενα ενδείκνυται να ανταποκρίνονται στο προς διδασκαλία, κάθε φορά, γραμματικό

ή συντακτικό φαινόμενο.


Επιτυχίες Μαθητών

Ψηφοφορία

Ποιον θεωρείτε καλύτερο Έλληνα αθλητή/τρια της τελευταίας 50ετίας;:

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

  Tetris
  Τάβλι
  Mango Boom
Mah Jong